Auchterarder Castle

  • Status: - * - Ruiny. Własność prywatna
  • Typ: Zamek wieżowy (Keep)
  • Data: od XIII wieku
  • Położenie: około 1 kilometra (0.6 mili) na północ od Auchterarder. Perth & Angus
  • Numer według map "Ordance Survey": NN 936133

Auchterarder, Perth and Kinross PH3 1DA, Wielka Brytania

 

 

W XI wieku, w miejscu zachowanych ruin najprawdopodobniej istniał łowiecki dworek króla Malcolm’a III Canmore (ur. 1031 – zm. 1093). Najwcześniejsza wzmianka o istniejącej warowni pochodzi z roku 1277. W roku 1296, podczas I-ej Wojny o Szkocką Niepodległość (1296 – 1328) wizytował ją król Anglii – Edward I (1237 – 1307). Auchterarder pierwotnie należący do rodziny Graham, w następnych latach na podstawie kontraktu małżeńskiego, przeszedł w ręce rodu Drummond. W roku 1559 w zamku podpisano także traktat pokojowy pomiędzy regentką Marią de Guise (1515 – 1560) i szkockimi prezbiterianami, gwarantujący tym ostatnim wolność wyznania (jak się później okazało chwilową). Wkrótce po wybuchu tzw. I-ego powstania jakobickiego w roku 1715 zatrzymał się w nim także John Erskine, 22-gi (de jure 6-ty) hrabia Mar (1675 – 1732). W tym samym czasie pobliskie miasteczko Auchterarder zostało doszczętnie spalone celem zatrzymania wojsk John’a Campbella, 2-ego księcia Argyll (1678 – 1743). Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie część południowej i zachodniej ściany głównej wieży zamku. Włączone obecnie do nowoczesnych budynków farmy mury w XIX wieku wciąż sięgały wysokości 5.5 metrów. Pozostały materiał pobrany z zamku użyto do budowy pobliskich budynków mieszkalnych. Warownię Auchterarder dodatkowo chroniła fosa, której relikty były wciąż widoczne w 1899 roku.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *