Blervie Castle

  • Status: - ** - Ruiny. Własność prywatna
  • Typ: Wieża mieszkalno - obronna położona na planie litery „Z” (Z-plan tower house)
  • Data: od XVI wieku
  • Położenie: około 4 kilometrów (2.5 mil) na południowy - wschód od Forres. Aberdeen & Moray
  • Numer według map "Ordance Survey": NJ 071573
  • Inne nazwy: Blairy Castle, Blare Castle, Blarvie Castle, Blairvie Castle

Moray IV36, Wielka Brytania

 

 

 

Blervie Castle został wybudowany najprawdopodobniej pod koniec XVI wieku.
Z tej potężnej niegdyś, ulokowanej na planie litery „Z” wieży mieszkalno – obronnej, do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie fragmenty jej skrzydła zachodniego i niewielki odcinek południowo – zachodniego muru głównego bloku.
Układ wewnętrzny Blervie Castle nie odbiegał znacznie od innych tego rodzaju szkockich budowli mieszkalno – obronnych. Na parterze głównego bloku mieściły się zatem liczne spiżarnie i najprawdopodobniej kuchnia. Ponad tymi pomieszczeniami ulokowany był hall. Szczęśliwie do czasów współczesnych zdołał zachować się piękny kominek tego pomieszczenia. Na jego nadprożu wciąż można dostrzec herb rodu Dunbars, budowniczych tego zamku.
Na drugim piętrze głównego bloku znajdowały się z kolei prywatne komnaty lorda i jego najbliższej rodziny. Kolejne pomieszczenia mieszkalne, przeznaczone do użytku służby mogły się także mieścić na poddaszu.
W parterowej części najlepiej zachowanego skrzydła zachodniego ulokowana była spiżarnia z kolebkowym sklepieniem. W jej ścianach zostały także osadzone szczelinowe okienka i paszczowe ambrazury. Na kolejnych, czterech piętrach tego skrzydła mieściły się niewielkie komnaty mieszkalne. Wyposażone były one w niewielkie okienka (skierowane przeważnie w strony południowo – zachodnią, północno – zachodnią i północno wschodnią). Kominki komnat z pierwszego i drugiego piętra były natomiast osadzone w ścianie północno – zachodniej. Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami tego skrzydła zapewniały z kolei spiralne schody. Osadzone zostały one w wąskiej, okrągłej wieżyczce na styku skrzydła zachodniego i północno – wschodniej ściany głównego bloku.
Także w jej murach wciąż można dostrzec liczne niewielkie okienka i otwory strzelnicze.
Szczyty wszystkich skrzydeł Blervie Castle wyposażone były ponadto w chodniki straży i kamienne parapety.
Obecnie, ze względu na bardzo złą kondycję jego murów, zamek ten został szczelnie otoczony płotem. Widoczne w jego pobliżu niewielkie budynku stanowią natomiast pozostałość po XIX-wiecznej farmie.

 

 

 

 

 

Historia Blervie Castle

 
 
Zamek Blervie został wybudowany około roku 1600, najprawdopodobniej w miejscu znacznie starszej warowni.
Zgodnie z zachowanymi dokumentami The Exchequer Rolls (tom I, strona xlvi) z roku 1263 – sir Alexander Comyn (ur. ok. 1218 – zm. 1289), hrabia Buchan miał, jeszcze przed tym rokiem, otrzymać z królewskiego skarbca istotną kwotę pieniężną na naprawę i obsadzenie wojskiem zamku Blervie lub Ulerin. Miało to z kolei związek z inwazją armii norweskiego króla Haakona IV (1204 – 1263) na Szkocję.
W późniejszych latach Blervie przeszło na własność rodu Dunbars. Oni też, w miejscu (lub w pobliżu) dawnego królewskiego zamku wybudowali częściowo zachowaną do czasów współczesnych wieżę mieszkalno – obronną.
Na początku XVIII wieku Blervie przeszło na własność Alexandra Mackintosha. Ten z kolei, odsprzedał ją dla sir Williama Duffa, 1-ego hrabiego Fife (1696 – 1763).
Blarvie Castle został częściowo zburzony w roku 1776 z polecenia sir Jamesa Duffa, 2-ego hrabiego Fife (1729 – 1809). Pozyskany w ten sposób kamień został następnie użyty do budowy pobliskiej farmy Blervie Mains.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *