Castle Roy

  • Status: - ** - Dostęp o każdej rozsądnej porze
  • Typ: Zamek z dziedzińcem zamkniętym (Stone castle of enclosure)
  • Data: od XIII wieku
  • Położenie: około 1 kilometra (0.8 mili) na północ od Nethy Bridge. Highland, South
  • Numer według map "Ordance Survey": NJ 007219
  • Inne nazwy: Roy Castle, Caisteal Ruadh

Highland PH25, Wielka Brytania

 

 

 

Gaelicką nazwę “Caisteal Ruadh”, tej jednej z najstarszych w Szkocji kamiennych twierdz tłumaczy się jako „Red Castle” czyli „Czerwony Zamek”. Wybudowany pod koniec XII lub na początku XIII wieku Castle Roy położony jest w mało strategicznym miejscu na niewielkim pagórku (jedynie 3 – 4.5 metrów wysokości względem otaczających go pól) w odległości około 800 metrów od wschodniego brzegu rzeki Spey. Mury zbudowanej na planie prostokąta twierdzy wznoszą się na wysokość od 6 do 7.5 metrów. Ich szerokość wynosi natomiast 2.1 metrów. Dziedziniec zamku posiada wymiary 24.3 metry w linii północ – południe na 16.1 metrów w linii wschód – zachód. Dostęp do twierdzy prowadził przez umieszczoną w północnej ścianie bramę o szerokości 2.4 metra. Kamienny łuk otaczający to wejście jest wciąż widoczny od strony dziedzińca. W północno – zachodnim rogu muru jest ulokowana jedyna, kwadratowa wieża zamku. Tuż obok niej znajduje się sporych rozmiarów okno z widocznym od wewnątrz otaczającym je kamiennym łukiem. Możliwe jednak, że łuk ten jest późniejszym dodatkiem. Północno – wschodni róg wieży jest kompletny – co oznacza, że oryginalnie nie było tutaj żadnej wieży. Róg południowo – wschodni jest rozebrany co z kolei może wskazywać na plany budowy w tym miejscu wieży podobnej do tej z rogu północno – zachodniego. Prace te nie zostały jednak z pewnością podjęte. Widoczna luka w murze na południowo – zachodnim rogu wskazuje najprawdopodobniej na położenie zamkowej latryny. W górnej części tej części muru znajdują się pozostałości kamiennej garderoby. Brak jest natomiast jakichkolwiek dowodów na istnienie w tym miejscu narożnej wieży. Castle Roy był faktycznie jedynie potężnym zamkniętym murem, bronionym głównie z poziomu kamiennego parapetu wieńczącego oryginalnie jego szczyt. Wewnątrz dziedzińca w oparciu o zamkowe mury musiały znajdować się także liczne drewniane budowle. Do dnia dzisiejszego nie zachowały się jednak żadne ślady ich istnienia. Brak jest także dowodów na istniejącą wokół zamku fosę.

 

 

 

Według najbardziej rozpowszechnionej teorii zamek został wybudowany przez rodzinę Comyn, lecz nie ma żadnych danych potwierdzających tę wersję. Z uwagi na brak jakichkolwiek innych informacji o tej twierdzy przypuszcza się, że miała ona za zadanie chronić mieszkających w jej pobliżu pomniejszych wasali rodu Comyn oraz ich dobytek w przypadku zagrożenia.

 

 

Zamek można podziwiać (tylko z zewnątrz) o każdej porze.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *