Drumin Castle

  • Status: - ** - Własność prywatna. Dostęp o każdej rozsądnej porze
  • Typ: Zamek wieżowy (Keep)
  • Data: od XIV wieku
  • Położenie: około 12 kilometrów (7.5 mil) na północ od Tomintoul. Aberdeen & Moray
  • Numer według map "Ordance Survey": NJ 184303
  • Inne nazwy: Drumin Tower, Castle Drumin

Moray AB37, Wielka Brytania

 

 

 

Drumin Castle, czterokondygnacyjna wieża mieszkalno – obronna została wybudowana pod koniec XIV wieku.
Budynek mierzy 11.3 metrów wysokości. Szerokość ścian w jego parterowej części wynosi aż 2.8 metrów. Grubość ścian w górnych partiach wieży dochodzi natomiast do 2.2 metrów. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne ślady jej ściany południowo – wschodniej. W większość przetrwała za to ściana północno – zachodnia oraz prawie cała ściana północno – wschodnia. Z kolei ze ściany południowo – zachodniej pozostały jedynie około 2 metrowe fragmenty. Widoczny w jej dolnej części ukośny mur stanowi współczesny wspornik oryginalnego muru.
Na parterze wieży znajduje się piwnica z kolebkowym sklepieniem. Pomieszczenie to posiada wymiary 11 na 6 metrów. Dostęp dziennego światła zapewniały tutaj niewielkie okienka. Dwa z nich zostały osadzone w ścianie północno – zachodniej. Pojedyncze okna w ścianach północno – wschodniej i południowo – zachodniej zostały w późniejszym okresie zamurowane. Nie jest wykluczone, że w nieistniejącej już ścianie południowo – wschodniej mogło znajdować się także palenisko. Widoczne na zachodnim rogu wieży pozostałości niewielkiego budynku stanowią raczej współczesny dodatek.
Na pierwszym piętrze wieży tradycyjnie ulokowany był główny hall. Jedyne zachowane okno tej komnaty umieszczone w północno – zachodniej ścianie posiada boczne, kamienne siedzenia. Najprawdopodobniej podobne znajdowało się także w ścianie południowo – zachodniej.  Z kolei kominek był osadzony w ścianie północno – wschodniej. W trakcie konsolidacji zamkowych murów w latach 1999 – 2003 został on jednak zamurowany. W ścianie południowo – wschodniej znajdował się też najprawdopodobniej główne wejście do wieży. W tym przypadku dostęp do niego prowadził przez drewniane, łatwe do usunięcia w przypadku zagrożenia schody.
Górne piętra, mieściły zapewne prywatne komnaty i jednocześnie sypialnie lorda oraz jego najbliższej rodziny. Oddzielone były one od siebie drewnianymi stropami. Wciąż na wewnętrznych ścianach wieży można między innymi dostrzec masywne konsole na których oparte były legary podłogowe.
Pomieszczenia te podobnie wyposażone były w okna z bocznymi siedzeniami. W grubości ich ścian zostały także osadzone liczne garderoby lub latryny. Dwa niewielkie kominki widoczne w ścianie północno – zachodniej zdają się stanowić późniejszy dodatek.
Pomimo, że faktycznie brak jest jakichkolwiek informacji o sposobie zaadoptowania przestrzeni wokół szczytu wieży, to
nie można całkowicie wykluczyć, że dodatkowe pomieszczenie mieszkalne lub magazyn mogły znajdować się także na poddaszu. Ten z pewnością otoczony był jednak chodnikiem obronnym i kamiennym parapetem. U szczytu północno – wschodniej ściany, bliżej jej wschodniego narożnika wciąż można także dostrzec niewielki machikuł. Jego pozycja wskazuje, że oryginalnie służył on do obrony wejścia do piwnicy. Faktycznie, w dolnej części muru wciąż można zauważyć zarys łukowatego przejścia.

 

 

 

Historia Drumin Castle

 

Pierwsza wzmianka o posiadłości Drumin, wchodzącej w skład ziem Strathavon pochodzi z roku 1372, kiedy to dokładnie dnia 17 lipca król Szkotów – Robert II Stewart (ur. 1316 – zm. 1390) nadał je na własność swojemu synowi sir Alexandrowi Stewart (1343 – 1405), hrabiemu Buchan, słynnemu „Wilkowi z Badenoch”. On też był najbardziej prawdopodobnym budowniczym zamku Drumin. Nie jest jednak wykluczone, że ta masywna wieża została wybudowana na miejscu wcześniejszej, nawet datowanej na epokę żelaza warowni, typu: dun.
Alexander Stewart znany głównie ze swojego porywczego charakteru (między innymi odpowiedzialny był za spalenie pięknej katedry w Elgin) nigdy jednak nie zamieszkał w Drumin. Tym samym wieża ta była najprawdopodobniej używana przez jednego z jego synów. Oryginalna wieża miała zostać też przebudowana przez wnuka „Wilka z Badenoch” – sir Waltera Stewarta w pierwszej połowie XV wieku.
W roku 1490 posiadłość Drumin wraz z zamkiem przeszła na własność sir Alexandra Gordon’a (zm. 1523/1524), przyszłego 3-ego hrabiego Huntly. Sir Alexander podobnie nie zamieszkał jednak w zamku, a przekazał go na rzecz swojego syna sir Alexandra Gordon’a of Strathavon. Wydaje się, że w kolejnych latach powrócił on jednak (na zasadzie dzierżawy) w ręce rodu Stewart. W roku 1594 w Drumin zatrzymały się wojska Archibalda Campbell’a (ok. 1575 – 1638), 7-ego hrabiego Argyll tuż przed bitwą pod Glenlivet (3 października). Stewart’owie zajmowali zamek przynajmniej do połowy XVIII wieku. Za jego ostatniego rezydenta uważa się Charles’a Stewart’a of Drumin. W latach 1818 – 1819 w pobliżu opuszczonej już wieży wybudowano nowy dom dla William’a Mitchella, pracownika sir Alexandr’a Gordon’a (1743 – 1827), 4-ego księcia Gordon. Większą część materiału budowlanego pobrano wówczas z oryginalnego zamku. Przez następne lata Drumin popadał w coraz to większą ruinę.
Dopiero na przełomie lat 1999 – 2003 dzięki hojnemu wsparciu państwowej organizacji Historic Scotland ruiny wieży zostały odpowiednio zabezpieczone i następnie udostępnione do zwiedzania.

 

 

Drumin Castle można zwiedzać (bezpłatnie) o każdej rozsądnej porze.

Więcej informacji na temat zamku oraz otaczającej go posiadłości można uzyskać na stronie:
http://www.drumin.com/

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *