Hynd Castle

  • Status: - * - Ruiny. Własność prywatna
  • Typ: Zamek wieżowy (Keep)
  • Data: nieznana
  • Położenie: około 10 kilometrów (6.5 mil) na południowy - wschód od Forfar. Perth & Angus
  • Numer według map "Ordance Survey": NO 504415
  • Inne nazwy: Hyne, West Skichen

Angus DD5, Wielka Brytania

 

 

 

 

Hynd Castle jest jednym z najbardziej tajemniczych obiektów obronnych na terenie Szkocji. Faktycznie nie jest nam znana ani jego data powstania, ani budowniczy, historia czy nawet jego przeznaczenie. Równie dobrze mógł on powstać w czasach rzymskich, jak i w XV wieku.
Ulokowany został on na szczycie, być może częściowo sztucznie usypanego pagórka, wznoszącego się na wysokość od 4 do 6 metrów ponad relatywnie płaską okolicą, zwaną niegdyś Dility Moss.
Hynd przybierał postać niewielkiej, lecz i masywnej wieży. Ta, ulokowana została na planie kwadratu o długości ścian dochodzących do 8.6 metrów. Szerokość jej murów wynosiła natomiast, aż 2.4 metry. To z kolei powodowało, że powierzchnia jego poszczególnych pomieszczeń wynosiła zaledwie 3.6 metrów kwadratowych. W chwili obecnej mury tej wieży wznoszą się na wysokość około 1 metra. Chociaż jej oryginalna wysokość nie jest nam znana, to przypuszcza się, że mogła ona mieścić od dwóch do trzech kondygnacji. Tym samym stanowiła ona też doskonałą pozycję obserwacyjną nad, jak to zostało już wcześniej wspomniane, raczej nizinną okolicą.
Wejście do jej wnętrza znajdowało się najprawdopodobniej na poziomie parteru, w centralnej części ściany wschodniej. Potężne wyrwy widoczne w centralnych punktach pozostałych ścian są zapewne pozostałościami po szczelinowych okienkach lub otworach strzelniczych. Fragment ościeży podobnego elementu można właśnie dostrzec w obrębie ściany północnej.
Wśród licznych hipotez dotyczących powstania, jak i przeznaczenia tej budowli za najbardziej rozsądną uważa się tą, łączącą Hynd z istniejącym niegdyś w pobliżu (w odległości około 3.2 kilometrów na południe) rzymskim fortem. Zarówno bowiem szerokość ścian, ich sposób obróbki, jak i nawet zaprawa wykorzystana przy jego budowie zaskakująco przypominają te z rzymskich budowli, fragmentarycznie zachowanych choćby w Anglii. W tym przypadku Hynd mógł stanowić wieżę strażniczo – obserwacyjną lub, co jest też chyba mniej realne, jakiegoś rodzaju magazyn.
Z drugiej strony, podobne mury można też znaleźć choćby w słynnym zamku Dunbar (w regionie Lothians), który jak jest to wiadome powstał w drugiej połowie XI wieku. W tym przypadku Hynd mógłby stanowić własność, być może dworek łowiecki, jakiegoś szlachcica normańskiego pochodzenia. Jeszcze inna grupa szkockich historyków umiejscawia datę powstania tej wieży na drugą połowę XIII wieku, lub nawet na wiek XV (np. Martin Coventry). Trudno jednak sobie przy tym wyobrazić, by w tych właśnie stuleciach, ta relatywnie mała struktura mogła stanowić stałą rezydencję jakiegoś lokalnego lairda. Co więcej, znajdowała się ona też zbyt blisko pobliskich torfowisk (wspomniany Dility Moss) oraz mokradeł, by pełnić również funkcję budowli rekreacyjnej.
Wiadomym za to jest, że tak jak i wielu innych podobnych przypadkach, Hynd Castle doskonale sprawdził się jako źródło darmowego materiału budowlanego dla mieszkańców najbliższej okolicy.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *