Keiss Castle

  • Status: - *** - Ruiny. Dostęp o każdej rozsądnej porze
  • Typ: Wieża mieszkalna położona na planie litery „Z” (Z-plan tower house)
  • Data: od XVI wieku
  • Położenie: około 11 kilometrów (7 mil) na północ od Wick, Sutherland & Caithness
  • Numer według map "Ordance Survey": ND 357616
  • Inne nazwy: Old Keiss Castle

Highland KW1, Wielka Brytania

 

 

 

Położony na samym skraju wysokiego klifu zamek Keiss, wybudowany został pod koniec XVI wieku. Stanowi od dość ciekawą wariację wieży mieszkalnej położonej na planie litery „Z” (wynika to najprawdopodobniej z naturalnego kształtu skały). Główny, prostokątny blok zamku mierzy 8.3 na 7.1 metrów, przy grubości murów dochodzących do jedynie 1 metra. Oryginalnie posiadał on trzy główne piętra, które zaadoptowane były w dość typowy sposób. Na parterze, w obszernej komnacie z kolebkowym sklepieniem mieściła się zapewne spiżarnia. Główny hall zajmował całe pierwsze piętro budynku. Powyżej ulokowane były natomiast prywatne kwatery lorda. Także wieńczące całość poddasze wykorzystane było na dodatkowe pomieszczenia mieszkalne. Dwie okrągłe, boczne wieże przylegają do głównego bloku od stron południowej i wschodniej. Pierwsza z nich (faktycznie położona na jego południowo – zachodnim rogu) mieściła kolejne komnaty mieszkalne. Druga, (zajmująca róg północno – wschodni) pełniła natomiast funkcję wieży schodowej. W swym górnym biegu, ta ostatnia mieści niewielką kwadratową wieżyczkę strażniczą, tzw. „caphouse”. Kolejna, dla odmiany okrągła bartyzana została ulokowana u szczytu południowo – zachodniego rogu głównego bloku. Keiss posiada względnie małe okna. Dwa nieco większe z nich położone są jedynie od strony morza. Zamkowe mury są ponadto wyposażone w szczelinowe otwory strzelnicze. Szczególnie ciekawym elementem zamku są pięknie zdobione konsole na których oparte są dwie wspomniane wyżej bartyzany oraz wysunięta poza lico głównego muru (od północnej strony) kolejna wieżyczka schodowa (Mieszczące się w niej wąskie spiralne schody łączyły dwa górne piętra wieży. Schody położone w okrągłej wieży północno – zachodniej prowadziły w tej sytuacji jedynie do pierwszego piętra.) Główne wejście do zamku znajdowało się w północno – zachodnim rogu głównego bloku. Ta część zamku jest jednak całkowicie zniszczona. Stało się to na wskutek osunięcia się części klifu, na którym Keiss został wybudowany.

 

 

 

 

Historia Keiss Castle

 

Keiss został wybudowany pod koniec XVI wieku przez sir George’a Sinclair, 5-ego hrabiego Caithness (ur. 1566 – zm. 1620). Dokładna data jego powstania nie jest jednak znana. Powszechnie uważa się, że został on także wybudowany na miejscu wcześniejszej twierdzy, noszącej nazwę „Raddar”. Brak jest jednak jakichkolwiek przekonujących dowodów potwierdzających tą teorię. W roku 1677 wraz z bezpotomną śmiercią George’a Sinclair, 6-ego hrabiego Caithness (zm. 1677) tytuł, jak i wszystkie jego posiadłości przeszły na (obostrzoną pewnymi warunkami) własność Johna Campbella of Gleorchy (1635 – 1717). Istotną przyczyną tego wydarzenia był także poważny dług jaki George Sinclair posiadał względem Campbella. Przejęte ziemie, jak i tytuł miały się stać pełnoprawną własnością hrabiego Airthand po upływie 6 lat. Jednak w roku 1681 wnuk George’a Sinclair, 5-ego hrabiego Caithness, także George (zm. 1689) otrzymał potwierdzenie swoich praw, zarówno do tytułu, jak i wszystkich rodzinnych posiadłości. W tej sytuacji w ramach rekompensaty John Campbell został mianowany 1-szym hrabią Breadalbane and Holland. Po bezpotomnej śmierci George’a, 7-ego hrabiego Caithness tytuł ten przeszedł na boczną linię rodu Sinclair. 8-ym hrabią Caithness został tym samym John Sinclair (zm. 1705), 1-szy laird Murkle (John był wnukiem 4-ego hrabiego Caithness, George’a Sinclair, (1527 – 1582)). Zgodnie z relacją pastora i antykwariusza Johna Branda (1744 – 1806) około roku 1700 zamek Keiss był już dość mocno zniszczony. Mimo to, w roku 1726 podjęto pewne nieudane próby jego odbudowy. Ostatecznie wraz z wybudowaniem w jego pobliżu, w roku 1755 nowego zamku Keiss stara warownia została ostatecznie opuszczona.

 

 

 

Obecnie, z uwagi na bardzo zły stan budowli, zamek można oglądać tylko z zewnątrz.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *