Old Largie Castle

  • Status: - * - Ruiny. Własność prywatna
  • Typ: Ufortyfikowany dom lub wieża mieszkalno - obronna (Fortified house or tower house)
  • Data: najprawdopodobniej XV wiek
  • Położenie: około 50 metrów (54 jardów) na południowy - wschód od osady Rhunahaorine. Argyll & Dunbarton
  • Numer według map "Ordance Survey": NR 708483
  • Inne nazwy: Largie Castle

Tarbert, Argyll and Bute PA29, Wielka Brytania

 

Jedynymi pozostałościami po Old Largie Castle są obecnie relikty piwnicy ulokowanej w południowo – wschodnim narożniku późniejszego (datowanego na przełom XVIII i XIX wieku) budynku farmy oraz dwa krótkie odcinki ściany o wysokości około 2 metrów. Te ostatnie utożsamia się z oryginalnym obronnym murem tego zamku.
Chociaż pierwotny wygląd Old Largie, ani jego plan, nie są nam znane to przyjmuje się, że był to „niewielki, prosty, lecz i dość silne ufortyfikowany dom, względnie wieża” (za pastorem Edwardem Bradley’em (1827 – 1889), ps. Cuthbert Bede, w „Glencreggan: or a Highland home in Cantire”, tom II, wyd. 1861).
Stanowił on przy tym rezydencję rodu MacDonalds of Largie, którzy szczycili się pochodzeniem od słynnych MacDonaldów, Lordów Wysp. MacDonaldowie z Largie byli właścicielami okolicznych ziem przynajmniej od połowy XV wieku. Niestety nie jest dokładnie wiadomym, kiedy Old Largie Castle został wybudowany. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że wydarzenie to miało miejsce już w rzeczonym XV stuleciu. Z pewnością istniał on w XVII wieku, kiedy to podczas szkockiego epizodu (1644 – 1651), tzw. Wojen Trzech Królestw (1639 – 1651), w pobliżu Old Largie, a dokładniej pod Rhunahaorine Moss dnia 24 maja, doszło do bitwy pomiędzy rojalistami (wśród których, pod rozkazami Alasdaira Mac Colli (ok. 1610 – 1647) walczyli także MacDonaldowie of Largie) i Kowenanterami (szkockimi prezbiterianami) dowodzonymi z kolei przez generała Davida Leslie (ok. 1600 – 1682). Efektem tej bitwy było nie tylko zdecydowane zwycięstwo Kowenanterów, lecz i doszczętne splądrowanie Old Largie Castle. Co więcej, rojaliści, którzy zdołali się przebić na południe półwyspu Kintyre i schronić w zamku Dunaverty, wkrótce zostali brutalnie zamordowani przez żołnierzy Lesliego (więcej informacji na temat tzw. „Masakry w Dunaverty” można znaleźć w opisie zamku Dunaverty Castle). MacDonaldowie z Largie natomiast, zostali wyjęci spod prawa i utracili wszystkie swoje posiadłości. Zwrócono je im dopiero w roku 1661. Z pewnością wtedy też zniszczony zamek został odbudowany.
Data jego ostatecznego porzucenia niestety nie jest znana. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak założyć, że wydarzyło się to jeszcze przez XIX wiekem. Wizytujący to miejsce w roku 1868 pracownicy „Ordnance Survey” zdążyli bowiem jedynie zanotować „obecność niewielkiego odcinka bocznej ściany zamku”. Równie dobrze Old Largie mógł zostać opuszczony w 2-ej połowie XVIII wieku (w latach 1857 – 1859), czyli w momencie, gdy znany pisarz i polityk Augustus Henry Moreton – MacDonalds of Largie (ur. 1804 – zm. 1862) zdecydował się na budowę nowej rodzinnej rezydencji, a mianowicie położonego w odległości około 800 metrów od Tayinloan, tak zwanego „nowego” Largie Castle. Niestety, także i ten budynek (autorstwa Charlesa Wilsona, 1810 – 1863) został zburzony w roku 1958.

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *