Selkirk Castle

  • Status: - * - Ruiny. Dostęp o każdej rozsądnej porze
  • Typ: Gródek stożkowaty (Motte and bailey castle)
  • Data: XII wiek
  • Położenie: na południowych obrzeżach miasta Selkirk. Borders
  • Numer według map "Ordance Survey": NT 470281
  • Inne nazwy: Peel Hill, Pele of Selkirk

Selkirk, Scottish Borders TD7, Wielka Brytania

 

 

Selkirk Castle był królewskim zamkiem. Datę jego powstania określa się na pierwszą połowę XII wieku. Przyjmował on przy tym formę dużego gródka stożkowatego o łącznych wymiarach 72.5 na 56.3 metrów. Jego główny kopiec natomiast wznosił się na wysokość około 5 metrów oraz u swojego szczytu posiadał około 12 metrów średnicy. Kopiec ten był również bazą głównego budynku Selkirk Castle, czyli pierwotnie drewnianej wieży. Cały ten kompleks z trzech stron, a więc od północy, wschodu i zachodu, oprócz masywnej palisady, osłaniała również sucha fosa. Jej jedyny zachowany do współczesnych czasów – wschodni odcinek posiada około 1 metra głębokości i aż 12 metrów szerokości. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że jej oryginalna głębokość była znacznie większa. Od czwartej, południowej strony dostępu do Selkirk Castle broniło z kolei, bardzo strome zbocze wpadające wprost do jeziora Haining Loch.
Drugi z kopców zamku Selkirk, ulokowany w kierunku południowym od rzeczonej wieży, mieścił liczne, podobnie w większości drewniane budynki gospodarczo – mieszkalne. Oczywiście żaden z tych budynków, jak i otaczająca je masywna palisada nie przetrwał do współczesnych czasów.

 

 

 

Historia Selkirk Castle

 
Zamek Selkirk został wybudowany w pierwszej połowie XII wieku. Najstarsza zachowana wzmianka o nim pochodzi natomiast z aktu dotyczącego założenia opactwa Selkirk. Dokument ten datowany jest na rok około 1119. Wiadomym jest również, że w zamku tym gościło kilku szkockich monarchów, czyli William I Lew (William the Lion, ur. ok. 1143 – zm. 1214) oraz jego syn i wnuk, odpowiednio: Alexander II (1198 – 1249) i Alexander III (1241 – 1286).
Podczas I wojny o szkocką niepodległość (1296 – 1328) Selkirk został zajęty przez Anglików. W roku 1301 na rozkaz angielskiego króla Edwarda I (1239 – 1307) został on też gruntownie przebudowany. Do wykonania tego zadania, w lutym 1301 roku, wspomniany monarcha wyznaczył dwóch szkockich nobilów, a mianowicie sir Alexandra de Balliola of Cavers (zm. ok. 1310), w latach 1287 – 1294 Lorda Szambelana Szkocji oraz sir Roberta Hastingsa (Roberta de Hastangga), szeryfa miasta Roxburgh. Prace te zostały ukończone w przeciągu kilku miesięcy, we wrześniu 1301 roku. Wtedy też rzeczony Balliol of Cavers został mianowany zarządcą „fotrecy wybudowanej przez króla [Edwarda I]”. Wydaje się, że owa warownia w znakomitej większości była drewniano – ziemnym założeniem z nielicznymi murowanymi fragmentami. Jednocześnie część źródeł podaje, że dotychczasową, drewnianą wieżę zamku Selkirk zastąpiła jej w pełni murowana odpowiedniczka. Umocnienia autorstwa Balliola i Hastingsa nie okazały się jednak zbytnią przeszkodą dla Szkotów. Zdołali oni bowiem zdobyć „Pele of Selkirk” już następnego roku, tj. 1302. Po tym wydarzeniu de Balliol wypadł z łask Edwarda I. Anglielski król wybaczył mu dopiero w roku 1305. Ostatnia informacja o sir Alexandrze pochodzi natomiast z roku 1310. Rok później, tj. w 1311 roku, podczas inwazji kolejnego angielskiego monarchy – Edwarda II (1284 – 1327) na Szkocję, Selkirk, podobnie jak Cavers i Jedburgh ponownie znalazł się w rękach wroga na kilka, jeśli nie kilkanaście lat. Wiadomym jest, że z czasem został on odbity przez Szkotów i całkowicie zniszczony.
Z pewnością Selkirk Castle pozostawał już poza wszelkim użyciem w roku 1334. Z tego bowiem roku pochodzi dokument wymieniający wojenne zdobycze Edwarda III (1312 – 1377) podczas II-ej wojny o szkocką niepodległość (1332 – 1357). W przypadku Selkirk mamy więc jedynie wzmiankę o „mieście, hrabstwie i okolicy”, podczas gdy w miejscowościach Roxburgh, Peebles, Edinburgh oraz Dumfries, oprócz rzeczonych „miast i okolic” wyraźnie zaznacza się też informację o istniejących w nich zamkach.
Wiadomym ponadto jest, że zamek Selkirk został zastąpiony pobliską warownią o nazwie The Haining.

 

 

 

 

Relikty Selkirk Castle można zwiedzać (bezpłatnie) o każdej rozsądnej porze.

 

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *