Craig Of Boyne Castle

  • Status: -*- Ruiny. Własność prywatna
  • Typ: Zamek z dziedzińcem zamkniętym (Stone castle of enclosure)
  • Data: od XII - XIII wieku
  • Położenie: około 4 kilometrów (2.5 mili) na wschód od Portsoy. Aberdeen & Moray
  • Numer według map "Ordance Survey": NJ 615660
  • Inne nazwy: Craig O’Boyne

Aberdeenshire, Wielka Brytania

 

 

Craig of Boyne Castle ulokowany został w bardzo dobrym pod strategicznym względem punkcie. Jego bazą był zatem wznoszący się na wysokość około 15 metrów, o niemalże pionowych zboczach klif. Z trzech stron, a mianowicie od północy, wschodu i zachodu osłaniały go ponadto wody zatok Old Hythe (od zachodu) oraz Boyne Bay (od północy i wschodu). Dodatkową ochronę od strony wschodniej zapewniał przepływający u samego podnóża zamkowej skały – potok Boyne Burn. W tej sytuacji dostęp do Craig of Boyne był możliwy jedynie od strony południowo – zachodniej, poprzez wąską, lecz niezbyt długą groblę. Jej bieg urywał się kilka metrów od samego zamku, ustępując jednocześnie miejsca głębokiej fosie. Przypuszcza się, że ponad nią przerzucony był oryginalnie zwodzony most. Dawał on dostęp do zapewne solidnie bronionej bramy osadzonej w centralnej części masywnego, kamienno – ziemnego szańca o szerokości, aż 4 metrów. Na lewo od głównego wejścia, w kierunku północnym, znajduje się najlepiej zachowany fragment tego zamku, a mianowicie ocembrowany dół o wymiarach 1.5 na 1.2 metra i głębokości około 1.2 metra. Przyjmuje się również, że pierwotnie był on przykryty kamiennym sklepieniem. Niestety, jego przeznaczenie pozostaje nam nieznane. Pozostałe elementy tego zamku, w większości przykryte są już grubą warstwą darni. Wciąż jednak, na północny – zachód od wspomnianego wejścia, można dostrzec pozostałości prostokątnego w planie budynku o długości około 22 metrów. Kolejny, podobnie prostokątny w planie budynek o wymiarach 9 na 3 metry opierał się na południowo – wschodniej krawędzi zamkowego klifu. Jeszcze jeden, znacznie już mniejszy mieścił się w pobliżu północnej krawędzi klifu. Ponadto, w odległości około 3.5 metrów od północno – zachodniego narożnika dawnego skrzydła zachodniego widoczne są pozostałości otworu latrynowego.

 

 

 

 

Dzieje tego zamku są nam raczej słabo znane. Przyjmuje się, został on wybudowany w XIII wieku przez przedstawicieli potężnego rodu Comyns, względnie ich feudalnych poddanych. W roku 1368, król Szkotów – David II (ur. 1324 – zm. 1371) prawa do posiadłości Boyne, wraz z tytułem Tana (Thane’a) nadał sir Johnowi Edmonstone (zm. 1410). Nie jest wykluczone, że ten przebudował wówczas starą warownię Comynów. Craig of Boyne pozostał własnością potomków sir Johna do roku 1486. Następnie, na podstawie kontraktu małżeńskiego pomiędzy Margaret Edmonstone i sir Walterem Ogilvie of Auchlevyn (ok. 1460 – 1507) zamek ten wraz z wszystkimi okolicznymi ziemiami stał się własnością rodu Ogilvie (Ogilvy). Wydaje się, że Craig of Boyne został ostatecznie porzucony za czasów George’a Ogilvie (ok. 1537 – 1621), 2-ego (lairda) z Dunlugas, który to w odległości około 500 metrów na południowy – wschód od niego, wybudował nową, o wiele bardziej komfortową rezydencję, a mianowicie Boyne Castle. Nie jest przy tym wykluczone, że podczas tej budowy został wykorzystany kamień pobrany z starszego zamku.

 

 

 
Relikty Craig of Boyne Castle stanowią obecnie własność pobliskiej żwirowni. Z tego też powodu dostęp do niego jest bardzo utrudniony.

 

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *