Woolandslee Tower

  • Status: - * - Ruiny. Własność prywatna
  • Typ: Wieża mieszkalno - obronna (Tower house)
  • Data: od XVI wieku
  • Położenie: około 8 kilometrów (5 mili) na północny - wschód od Peebles. Borders
  • Numer według map "Ordance Survey": NT 318448

Scottish Borders EH45, Wielka Brytania

 

 

Woolandslee Tower została wybudowana najprawdopodobniej w XVI wieku. Niestety, do dnia dzisiejszego zachowały się tylko nikłe relikty jej parterowej, kolebkowo sklepionej kondygnacji. Obecnie pozostałości te mierzą: 8.5 metrów w linii północ – południe, na 6.5 metrów w kierunku wschód – zachód. Szerokość tych murów dochodzi natomiast do około 1 metra. Trzeba jednak zaznaczyć, że pełne oryginalne wymiary, jak i jej wewnętrzny układ tej wieży nie są nam znane. Można jedynie przypuszczać, że w zachowany fragment służył niegdyś jako spiżarnia, względnie magazyn. Na pierwszym piętrze, jak i w większości tego typu budowli mógł się znajdować hall, a na najwyższym piętrze ulokowana była typowa komnata mieszkalna. Oczywiście dodatkowe pomieszczenie mieszkalne mogło się również mieścić na poddaszu.
Wiadomym jest za to, że w najbliższym otoczeniu wieży znajdowały się przynajmniej cztery, zapewne gospodarcze budynki. Pierwszy z nich, prostokątny w planie, położony był na północny – zachód od wieży. Kolejny, również oryginalnie przyjmujący prostokątną formę, ulokowany był w kierunku północno – wschodnim od rzeczonej wieży. Jeszcze dwa inne, zredukowane już niestety do postaci przykrytych darnią fundamentów, położone były w odległości około 15 metrów, podobnie w kierunku północnym.

 

 

 

Historia Woodlandslee Tower jest kompletnie nieznana. Być może jakąś wskazówką jest nazwa przepływającego w jej pobliżu potoku. Brzmi ona Williamslee Burn.

 

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *